Yazılım’da Test Seviyeleri

Herkese selamlar, bugün kaleme alacağım konu bir yazılım geliştirici olarak Unit Test noktasından başlayıp ne imiş arkadaş bu test diyerek incelemeye başladığım ve uçsuz bucaksız (Bu arada her birinin belirli bir sınırı ve amacı var :)) bir deryanın içerisinde kaybolduğum ve kendi penceremden anlamlandırmaya çalıştığım bu süreci sizler ile paylaşmak istedim.

image source : symmetrymagazine.org

A- Birim Testi (Unit Testing)

Birim ifadesi burada uygulamamızın derlenebilecek en küçük sınanabilir bölümünü ifade etmektedir.

B- Entegrasyon Testi (Integration Testing)

Bu noktada birimlerin davranışlarını ve işlevselliğini değerlendirmek amacıyla farklı birimler birleştirilir ve grup olarak testleri yapılır. Bir bileşenden diğer bileşenlere veri akışını denetlenir.

  • Yukarıdan Aşağıya Entegrasyon Testi, En üst düzey birimler ilk ve aşamalı olarak test edilir. Üst düzey birimlerin testi sonuçlandıktan sonra alt düzey birimlerin testlerine geçilir.
  • Big Bang Entegrasyon Testi, tüm birimlerin aynı anda birbirine bağlı olduğu ve bir bütün olarak ele alındığı entegrasyon testidir.

C- Sistem Testi (System Testing)

Tam ve entegre bir sistem üzerinden uygulama bir bütün olarak ele alınır. Gereksinimlere göre sistemin uyumluluğunu ve belirlenen kalite standartlarını karşılayıp karşılamadığı test edilir. Bileşenlerin etkileşimi sınanır.

  • Uygulamanın dağıtılacağı ortama çok yakın bir ortamda test edilir.
  • Hem iş gereksinimlerinin hem de uygulama mimarisini test etmemize ve doğrulamamıza olanak sağlar.

D- Kabul Testi (Acceptance Testing)

Son olarak uygulamanın amaçlanan özellikleri karşılayıp karşılamadığını ve son kullanıcının gereksinimlerine ne derecede cevap vereceği değerlendirilir. Yine özel bir Test Ekibi (Kalite Güvence Ekibi) tarafından gerçekleştirilir.

Test Ekibi tarafından uygulamanın yayında nasıl bir performans göstereceğinin cevabı aranır.

Ayrıca sistem kabulü için yasal ve sözleşmelere dayalı gereklilikler de söz konusudur.

Software Developer