Git-Github-Cheat-Sheet(Türkçe)

Selamlar, son zamanlarda Burak Selim Hocamızın makalelerinden etkilenerek ben de konfor alanımı terkederek Linux ortamında geliştirme alıştırmaları yapmaya karar verdiğim bu süreçte, ilk iş olarak eski bilgisayarımı yedekleyip Ubuntu üzerinde koşmasını sağlamak oldu. Ve bu durum beraberinde git/github terminali daha etkin kullanmam gerektiği sonucunu doğurdu. Ve bu teknik döküman ortaya çıktı.

GIT

 • Git’e kendimizi tanıtmak.
 • Yapılandırmamızı kontrol etmek.
 • Bulunduğumuz dizinin yolu almak.
 • Bulunduğumuz dizin içerisindeki dosyaları listelemek.
 • Farklı bir dizine (Change Directory) geçmek.
 • Bir önceki dizine geçmek.
 • Terminali temizlemek (Kısayol : Ctrl + L).
 • Çalışma dizini (Working Directory) içerisine git projesi oluşturmak.
 • Çalışma dizini içerisindeki proje dosyalarını listelemek (dizin içerisinde gizli bir .git dosyası oluşur.).
 • Çalışma dizini içerisindeki dosyaları geçiş bölgesine (Staging Area) taşımak.
 • (.) ifadesi dizin içerisindeki tüm dosyaları ifade eder.
 • git deposu (repository) üzerinde bir kopya oluşturmak (commit).
 • Log kayıtlarını görmek.
 • Proje üzerindeki değişiklikleri görmek.
 • Eğer bir değişiklik yapıldıysa kırmızı bir font ile belirtilmiş ‘modified:’ ön ekiyle geçiş bölgesine taşınabilecek dosyaların bir listesini sunar.
 • Yapılan değişiklikleri önce geçiş alanına sonra da bir kopyasını git üzerine taşımak.
 • Yapılan değişiklikleri incelemek.
 • Eklenen satırlar (+) ve yeşil bir font ile çıkarılan satırlar (-) ve kırmızı bir font ile satır satır listelenir.

** Silme, isim değiştirme, dizin değişikliği gibi işlemler komut satırı ile yapılabildiği gibi manuel olarak ta yapılabilir.

 • Dosyaları silmek.
 • Manuel olarak silip sonrasında commit yaparak ta silme işlemi yapılabilir.
 • Klasör silmek
 • Dosyayı yeniden adlandırmak.
 • Dosyayı farklı bir dizine taşımak
 • Çalışma alanında yapılan işlemleri geri almak.
 • Birden fazla dosya üzerinde işlem yapılabilir.
 • Geçiş bölgesinde yapılan işlemleri geri almak.
 • Versiyon değiştirmek
 • log kayıtlarını getirerek ilgili id’ye erişilebilir. (ee09f5bfd7d76e2235f4e3bbc79c6f5d1b676a2e)
 • GITHUB tarafındaki notlar ile devam edilecek.

Aynı makaleye github hesabım üzerinden de erişebilirsiniz.

Detaylı döküman için tıklayınız.

Software Developer

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.