Software Developer

Herkese selamlar, makalemizin ilk adımını okuyup buraya geldiyseniz Xamarin client projemiz üzerinde yapılandırmalarımızı yaptıktan sonra localde projemiz üzerinde geliştirmelerimize nasıl devam edeceğimiz konusu olacak.

Ben yine de ilk makalenin linkini buraya iliştireyim. Çünkü esas olay orada dönüyor :)

Bu noktada aslında elimizde bir IdentityServer4 projemiz olması gerekiyor. Bu konu oldukça…

Herkese selamlar, bu makalemizde IdentityServer4Xamarin Forms mobile client projemize nasıl entegre edeceğimiz konusunu ele alacağız.

Github Repo : https://github.com/mustafadikyar/XamarinForms.Client.Oidc

Öncelikle IdentityServer’ün bir tanımlamasını yapacak olursak aşağıdaki gibi bir tanımlama ile karşılaşıyoruz.

IdentityServer, kimlik doğrulaması için OpenID Bağlan (OIDC) ve OAuth 2.0 standartlarını uygulayan bir ASP.NET Core. Web, yerel, mobil…

Herkese selamlar, bu doküman go diline çalışırken oluşturduğum temel seviyedeki örnekleri içerir.

Kodlar arasında bol bol kendi notlarımı da serpiştirdim tabi. Kendi öğrenme sürecimde hem kendime hem de ihtiyaç duyan herkese ilk zamanlarda inceleyeceğimiz Hello World’den başlayarak temel seviyede bir doküman oluşturmayı hedefliyorum. Keyifli okumalar.

Yeni bir dil öğrenirken ki…

Herkese merhaba, bu makale ile azure tarafında Türkçe kaynak yaratmak adına ilk adımı atmayı hedefliyorum.

Kafamda bu süreç içerisinde ağırlıklı olarak şuan için Azure Devops giriş seviyesinde teoriden elimden geldiğince uzak kalıp pratikte süreçlerin nasıl işlediğini örnekler ile incelemeye çalışacağım.

İlk konumuz olan bir AspNet Web Uygulaması Azure Bulut Platformu…

Bir önceki makalemizde Kaynak Kod Dokümantasyonu sürecini ele almıştık. Bu süreç içerisinde projelerimizin iş akışını geliştiriciye anlattığımız veya çalışma mantığını son kullanıcılara anlattığımız teknik (belge)dokümanlar hazırlama ihtiyacımız doğdu. Bu noktada Read the Docs ile yollarımız kesişti.

Read the Docs açık kaynak kodlu ve ücretsiz bir platform olup bize hızlı ve…

Son günlerdeki gündemim kaynak kod dokümantasyonu nedir? Her konuda olduğu gibi burada da farklı farklı (desenler) yaklaşımlar söz konusu mu? Temiz kod yazmak dokümantasyona girer mi? gibi sorular dönüp duruyor kafamın içinde.

Klasiklerden olan Structure and Interpretation of Computer Programs”, 1985 kitabının önsözünde geçen;

“Programlar insanların okuması için ve sadece…

Bugün kurumsal bir proje geliştiriyorsanız mobil, web, masaüstü uygulamalar da dahil olmak üzere birçok farklı ortamdaki istemcileri desteklenmesi beklenebilir. Bu talepler yanında üçüncü tarafların kullanacağı APIler ve web servisler veya mesaj brokerlar aracılığıyla diğer uygulamalar ile entegre çalışması istenebilir.

İş mantığı çerçevesinde yukarıda bahsettiğimiz durumları göz önünde bulundurarak Monolitik ve…

Selamlar, son zamanlarda Burak Selim Hocamızın makalelerinden etkilenerek ben de konfor alanımı terkederek Linux ortamında geliştirme alıştırmaları yapmaya karar verdiğim bu süreçte, ilk iş olarak eski bilgisayarımı yedekleyip Ubuntu üzerinde koşmasını sağlamak oldu. Ve bu durum beraberinde git/github terminali daha etkin kullanmam gerektiği sonucunu doğurdu. …

Mustafa Dikyar

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store