Sign in

Software Developer

Herkese selamlar, bugün kaleme alacağım konu bir yazılım geliştirici olarak Unit Test noktasından başlayıp ne imiş arkadaş bu test diyerek incelemeye başladığım ve uçsuz bucaksız (Bu arada her birinin belirli bir sınırı ve amacı var :)) bir deryanın içerisinde kaybolduğum ve kendi penceremden anlamlandırmaya çalıştığım bu süreci sizler ile paylaşmak istedim.

image source : symmetrymagazine.org

Şimdi sözü fazla uzatmadan konumuza gelelim.


Herkese selamlar, bugün ele alacağımız konu yine bir devam yazısı olacak. Identity makale serimizin bu beşinci yazısında identity kütüphanesi ile hazır olarak gelen hata mesajlarının nasıl özelleştirileceği konusunu ele alacağız.

makalelerini okuyarak devam etmenizi öneririm.

Hata Mesajlarının Özelleştirilmesi

Burada da özel validasyonların oluşturulması konusunda yaptığımız geliştirmeler benzer geliştirmeler yapacağız.


Herkese selamlar, bugün ele alacağımız konu yine bir devam yazısı olacak. Identity makale serimizin bu dördüncü yazısında kullanıcı belirli bir sayıda hatalı giriş denemesinden sonra ne gibi kısıtlamalar uygulayabiliriz? konusunu ele alacağız.

makalelerini okuyarak devam etmenizi öneririm.

KISITLAMALAR


Herkese selamlar, bugün ele alacağımız konu yine bir devam yazısı olacak. Identity makale serimizin bu üçüncü yazısında Identity Kütüphanesi ile varsayılan olarak gelen Çerez(Cookie) yapılandırmasının yönetilmesi konusunu ele alacağız.

makalelerini okuyarak devam etmenizi öneririm.

ÇEREZLERİN (COOKIE) YAPILANDIRILMASI


https://beanvalidation.org/

Herkese selamlar, bugün ele alacağımız konu bir devam yazısı olacak. Identity makale serimizin bu ikinci yazısında Identity Kütüphanesi ile varsayılan olarak gelen validasyonların yönetilmesi ve özel validasyonların oluşturulması konusunu ele alacağız.

Validasyon(Validation), başka bir deyişle kalifikasyon veya doğrulama için Wikipedia diyor ki : “Bir sürecin veya bir sistemin işlevini, önceden belirlenmiş gerekliliklere uygun olarak yerine getirdiğine emin olmak için gerçekleştirilen çalışmalardır.

Haydi şimdi en…


Herkese merhaba, bugün başlıktan da anlaşıldığı üzere inceleyeceğimiz konu MVC projelerinde Google Drive üzerinden dosya işlemlerinin nasıl yapılacağını anlatacağım.

Konumuza geçmeden önce görev aldığım bir proje kapsamında üzerinde konuşmakta olduğumuz konu üzerine bir talep gelince; aklıma daha önce Enes Hoca’nın Google Drive üzerine işlemleri desktop tarafında kurgulayıp anlattığı proje geldi. Gerçekten çok detaylı ve açıklayıcı bu çalışmayı da incelemenizi şiddetle tavsiye ederim.

http://www.enestas.net/Detay/c-sharp-net-ile-google-drive-api-kullanimi

Gelelim web projemizde Google Drive Servislerini nasıl entegre edeceğimize. Belki daha önce aranızda Google servisleri ile çalışmış arkadaşlarımız var ise yine burada da bu ve benzeri hizmetleri kullanabilmemiz için buraya bıraktığım link üzerinden bir proje oluşturmamız gerekiyor.


Merhabalar, şuan okumakta olduğunuz makaleyi ilerleyen süreçlerde kendime ihtiyaç duyguduğum takdirde bir rehber olması amacıyla kaleme aldım. Amacım tamamen Identity kütüphanesini öğrenmek üzerinedir. Sizler için de muhakkak faydalı bir kaynak olacaktır.

1- Install-Package Microsoft.AspNetCore.Identity -Version 2.2.0

2- Install-Package Microsoft.AspNetCore.Identity.EntityFrameworkCore -Version 5.0.0-rc.1.20451.17

3- Install-Package Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer -Version 5.0.0-rc.1.20451.13

4- Install-Package Microsoft.EntityFrameworkCore.Tools -Version 5.0.0-rc.1.20451.13

Startup.cs içerisine ilgili kodlarımızı ekliyoruz.

Identity’i ayağa kaldırmak amacıyla contextimizi oluşturuyoruz.

Öneri : Projelerinizde identity için kullandığınız contextinizi ayırmanızı öneririz. İlgili context üzerinden migration oluşturmalısınız.

Bu konuyu ele alacağımız makaleyi Oğuzcan Genç’e yıktıktan sonra yazıma devam ediyorum…


İnsanların hayatlarının verdikleri kararlar ve sonrasında bu kararlar özelinde katlandıkları sonuçlardan ibaret olduğunu düşünürüm hep.

İşin teknik taraflarına girmeden önce basit bir soruyla konuya sizleri hazırlamak istiyorum. Bir kış günü arkadaşlarımız ile buluşmak üzere dışarı çıkacağımızı düşünelim. Nasıl giyinirdiniz? Kıyafetlerimiz arasından mevcut duruma en uygun kombin hangisi ise onu seçerdiniz değil mi? Dolabımızda ne kadar çok kıyafetimiz var ise süre ve diğer değişkenler de bu ölçüde değişiklik gösterecektir.


Bugün kaleme alacağımız konu “Check Version Google Play & Application Store Apps in Xamarin Forms” olacak. Üzerinde duracağımız bu başlığın Türkçe açıklamasından daha açıklayıcı olduğunu düşündüğüm için Türkçe’ye çevirmiyorum.

Aslında Covid-19 oyunbozanlık yapmamış olsaydı. Yıl içerisinde Isparta’da düzenlenmesi planlanan ama pandemi nedeniyle iptal edilen Güney Kariyer Fuarı’nda Piksel Akademi bünyesinde ben de atolye çalışması şeklinde anlatmayı planlıyordum.

Mevcutta canlıda projelerden biri üzerinde çalışırken karşılaştığımız bir müşteri şikayeti ve dolayısıyla can sıkan bir problemden ve çözümünden bahsedeceğim.


SDK (Yazılım Geliştirme Kiti), Geliştiriciler tarafından kullanılan belirli platformlara uygulamalar geliştirmek için oluşturulmuş kütüphaneler, araçlar, dökümanlar, kod örnekleri ve kIlavuzlardan oluşur. Belirli bir platformda ve ya bir programlama dilinde kullanılmak üzere oluşturulurlar.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store